Tarieven

Coördinatie- en voorbereidingsuren
Inzet verkeersregelaars incl. kleding/portofoons
Kilometervergoeding reiskosten
Kilometervergoeding motoren

€ 7,50 per uur
€ 7,50 per uur
€ 0,19 per kilometer
€ 0,19 per kilometer


Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend zelf een lunchpakketje en voldoende drinken aan onze regelaars te verstrekken!

Onze verkeersregelaars krijgen een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur uitbetaald. De overige inkomsten worden gebruikt voor het aanschaffen en onderhouden van materialen en vrijwilligersverzekeringen. U bent zelf verantwoordelijk uw eigen evenement afdoende te verzekeren! SVBS is een stichting, en heeft derhalve geen winstoogmerk.

Leveren bovenstaande kosten een probleem op, aarzelt u dan toch niet contact met ons op te nemen. Mogelijk kunnen wij u toch helpen.

Copyright SVBS © 2019